Licht kan verzachten, verbinden,
iets aan het licht brengen,
het vuur aanwakkeren,
licht op de zaak schijnen,
iets of iemand verlichten.
Licht kan aanzetten tot het delen van verhalen,
bevrijden, een beweging inzetten,
een inzicht geven.
Licht geeft nieuw elan.

De Lichtmakers bieden workshops, trainingen en trajecten aan,
die theorie en theater combineren.

De Lichtmakers gebruiken theater om de toekomst te verbeelden,
om inspirerende visioenen te scheppen,
om vastgeroeste systemen en denkpatronen te doorbreken.
Door het inzetten van creativiteit ontstaat beweging, licht en daarmee groei.